INFORMATII

Acte necesare pentru închirierea contractului de prestare a serviciului de precolectare, colectare si transport deseuri menajere:

Fiecare persoană fizică si agent economic este obligat să încheie un contract pentru prestarea serviciului de salubritate cu SC Goscom SA. Va prezentăm alăturat actele necesare pentru perfectarea contractului:

Persoane fizice:

  • copie Buletin de Identitate / Certificat de Indentitate
  • copie act proprietate imobil sau copie contract de închiriere

Persoane juridice:

  • copie CUI
  • copie act spațiu
  • copie certificat constatator emis de Registrul Comertului cât si a punctului de lucru acolo unde este cazul