SERVICII

SC Goscom SA Falticeni a luat fiinta in anul 1990, prin divizarea RAJCL Suceava (regia care presta servicii comunale si locative la nivel de judet), ca regie autonoma de interes local. In anul 1998, in baza Hotararii Consiliului Local nr.40/17.07.1998, SC GOSCOM s-a transformat din regie autonoma de interes local in societate pe actiuni, avand ca unic actionar Consiliul Local Falticeni.

Pana la data de 01.06.2002, societatea noastra a avut urmatoarele obiecte de activitate:

  • captarea si distributia apei potabile in municipiul Falticeni;
  • serviciul de canal-epurare a apelor uzate;
  • producerea si distribuirea agentului termic in municipiul Falticeni;
  • colectarea, transportul si depozitarea reziduurilor solide.

Activitatea de producere si distribuire a agentului termic a fost sistata definitiv incepand cu luna martie 2002, datorita faptului ca sistemul era depasit, cu pierderi foarte mari, implicand costuri ridicate.

Incepand cu luna iunie 2002, in urma Hotararii Consiliului Local, serviciile publice apa-canal-epurare au fost concesionate unei alte societati comerciale, SC GOSCOM ramanand cu un singur obiect de activitate, respectiv prestarea catre populatia municipiului Falticeni a serviciului de colectare, transport si depozitare reziduuri solide care a devenit astfel principalul obiect de activitate a societatii.

In acest moment, societatea isi desfasoara activitatea si are sediul amplasat in municipiul Falticeni, str. 13 Decembrie, nr. 25, judetul Suceava.